Knižní projekt MARE NOSTRUM

250 příběhů ze 30 zemí, nejen o moři

Realizovaným cílem projektu Mare Nostrum je vydání knižní tetralogie, která je primárně zaměřena na geografický prostor Středozemního a Černého moře. Základní vizí bylo vytvoření mozaiky cestopisných reportáží ze všech zemí na pobřeží těchto moří. Tato vize byla (zatím) naplněna přibližně z poloviny, protože v publikacích vydané tetralogie se objevilo „jen“ 16 zemí Středomoří a Černomoří. Budiž však ke cti autora, že tato mozaika byla doplněna o dalších 8 zemí střední i západní Evropy a Afriky - plus řadu českých kapitol.

Obálka knihy Thalassa Obálka knihy Mare Nostrum
 Thalassa
Evropou v kapce vody (2007)
 Mare Nostrum
Za tajemstvím Středozemního moře (2011)
Obálka knihy Tethys Obálka knihy Odyssea
 Tethys
Cesty za kouzlem vody (2012)
 Odysssea
V mokrých botách (2014)

Řečeno fakty statistiky, všechny čtyři publikace obsahují celkem více než 130 samostatných knižních kapitol a více než 1300 černobílých a barevných fotografií – z 25 zemí. Tmelem, který drží tuto pestrou vitráž okna hledícího na současný svět, je voda. Jak se nakonec celý záměr projektu Mare Nostrum podařil, to musí posoudit čtenáři mých knížek. Thalassa, Mare Nostrum, Tethys i Odyssea byly nasazeny do české a slovenské distribuční sítě nakladatelství Naše vojsko. Bylo by jistě nezdvořilé směřovat případného zájemce o moje knížky k tomu či onomu konkrétnímu knihkupci a vynechat ostatní. Bylo by ovšem krajně nezdvořilé nesměřovat vaši pozornost k nakladatelství Naše vojsko, bez kterého by moje vize Mare Nostrum (realizovaná jednotlivými publikacemi v letech 2007 až 2014) nenašla v knižní podobě naplnění. Internetový obchod Našeho vojska na adrese www.nasevojsko.eu Váš zájem o moje publikace jistě uspokojí.

Názvy jednotlivých knížek a pojmenování celého projektu jsem v úctě před antickými kořeny naší civilizace volil řeckými a latinskými výrazy – Thalassa, Mare Nostrum, Tethys, Odyssea. Možná by teď bylo na místě vypůjčit si na závěr i další latinskou sentenci: Acta est fabula - Příběh je dokončen, Hra skončila. Ale není! Prostředí vody, ať už se jedná o regiony Středomoří, Černomoří či jiných zemí, poskytuje nekonečno inspirací, příběhů, pocitů i faktografických výčtů. Však víte, dvakrát do stejné vody nikdo z nás nevstoupí...

 pontos  
Pontos
Zápisky z vodní říše (2017) 
 

Rád bych zde poděkoval všem, kteří mi při práci na vydání knížek poskytli pomoc a podporu.

Mirek Brát

Mare Nostrum - Spirit of the Sea | © Mirek Brát 2015-2024 | info@marenostrum.cz